Home
 

Welkom op onze homepage voor een nadere kennismaking met de Stichting Jeugdtandverzorging.

De Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) biedt tandheelkundige zorg aan de Surinaamse samenleving, in het bijzonder de jeugd tot 18 jaar. Voor meer info klik op ‘Historie’.
Alhoewel de primaire doelgroep ligt tussen 0 – 18 jaar worden in beperkte mate ook volwassenen behandeld.

De opleiding van het tandheelkundig kader met name van de jeugdtandverzorger gebeurt op het Centrum aan de Kernkampweg. De opleiding duurt 4 jaar en is een dagopleiding op HBO-niveau. Op het Centrum worden ook de verleende tandheelkundige diensten gecoördineerd en gemonitoord.

Preventie programma’s

Er zijn speciale programma’s voor de schooljeugd en voor de moeder- en kindzorg die mede moeten helpen de mondzorg in ons land te verbeteren. Aangezien haast een ieder wel eens gaatjes krijgt in tanden en kiezen maakt voedingsvoorlichting en instructie mondhygiëne, standaard onderdeel uit van het pakket aan tandheelkundige dienstverlening. Omdat een slecht gebit als een gedragsziekte wordt aangemerkt is het erg belangrijk dat het kind reeds in een vroeg stadium kennis maakt met de jeugdtandverzorger. Er wordt dan ook een bepaalde vertrouwensband geschapen en het kind krijgt niet direct te maken met de traumatische ervaring van injectie spuit en extractie tang.

Diensten

De specialiteit van de jeugdtandverzorger ligt in de omgang met kinderen en het beoordelen en schoonhouden van een ieder zijn gebit.
Tot het domein behoort tevens het verwijderen van tandsteen en aanslag, het leggen van vullingen en het doen van eenvoudige extracties bij alle leeftijdsgroepen.
De Stichting JTV werkt samen met bepaalde tandartsen en artsen voor het geval de noodzakelijke verrichting niet tot de competentie van jeugdtand-verzorger kan worden gerekend. De verwijzing betreft vaak de extractie van verstandskiezen, wortelkanaalbehan-delingen, prothesen, kronen en bruggen, orthodontische behandelingen en medicatie.
De diensten van de Stichting JTV zijn voor een ieder in de kustvlakte redelijk bereikbaar.
De 26 tandheelkundige klinieken zijn grotendeels gehuisvest in RGD poli’s of dicht bij een scholencomplex.

Missie

De Stichting is een non-profit organisatie en streeft ernaar de basis tandheelkundige zorg voor een ieder betaalbaar te houden. Dit beleid wordt vastgesteld door het Stichtingsbestuur. De eerste voorzitter van het bestuur was drs. John de Miranda.
Het beleid kan alsvolgt worden verwoord:

  • gebitsbewust (dental minded) maken van alle Surinamers ongeacht hun leeftijd, maar in het bijzonder de jeugd
  • betaalbare primaire tandheelkundige zorg bieden aan de samenleving met het accent op de schooltandverzorging
  • een constante verbetering van de kwaliteit en bereikbaarheid van de dienstverlening

Registratie

Door een abonnementssysteem kan een ieder van 0 – 18 jaar tegen een geringe eigen bijdrage gebruik maken van de dienstenpakketten van de Stichting middels registratie. Indien het gebit gesaneerd is, kan men in het bestand blijven.
Verder is het tevens mogelijk op afsprakenbasis incidenteel te worden geholpen. In dat geval wordt er een verrichtingentarief in rekening gebracht dat nog niet marktconform is.

Voor verdere informatie kunt u contact maken met ons.