Registratiepakket Basis: 0 t/m 5 jaar
 

De registratie van kinderen van 0 t/m 5 jaar

Men kan zich wenden tot de gewenste JTV kliniek met de volgende stukken:

Basispakket (0 t/m 5 jaar)

Het tarief voor het Basispakket is gesteld op: SRD 30,= per jaar.

De geabonneerde maakt gedurende 1 (één) jaar aanspraak op de volgende behandelingen:

  • mondhygiëne instructies en voedingsadvies
  • poetsadvies aan de ouders (poetsen door de ouders)
  • 2 x tandheelkundige controle
  • 2 x mondhygiënische behandeling
  • ongelimiteerd vullen van melktanden en melkkiezen, indien nodig
  • ongelimiteerd uittrekken van melktanden en melkkiezen (bij zuigflescariës)

Wijze van betaling

Het bedrag dient u ineens te betalen bij registratie in de kliniek. Bedrijven kunnen storten op één van de onderstaande rekeningnummers:

  • DSB nr. : 10.00.268
  • Hakrinbank nr. : 20.620.71.11
  • Landbouwbanknr. : 520.9142

N.B. Bij verlies van de registratiekaart wordt SRD 15,= aan administratiekosten in rekening gebracht!