Organisatie: Historie
 

Geschiedenis

Ruim 45 jaar geleden werd de tandverzorging in Suriname uitgemaakt door een 10-tal tandartsen en tandheelkundigen. Enkelen van hen waren in dienst van het toenmalige Gouvernement en werkten bij het departement van Volksgezondheid aan de Gravenstraat.
In 1973 werd in het kader van de herstructurering van de algemene gezondheidszorg in Suriname, een plan gemaakt voor de verbetering van de tandheelkundige hulp, omdat de behoefte aan tandheelkundige verzorging niet door tandartsen alléén kon worden voldaan.
Men besloot toen tot het opleiden van Jeugdtandverzorgers, die de zorg van de Surinaamse jeugd op zich zouden nemen. Het project Opleiding Jeugdtandverzorgsters werd uitgevoerd als ontwikkelings-project door de Algemene Ziektekosten Verzekering in oprichting (AZV i.o.), in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam.

In 1973 begon men met de bouw van het Opleidingscentrum voor Jeugdtandverzorging, het gebouw dat nu nog staat aan de prof. W. Kernkampweg no. 3 (hoek Abraham Samsonstraat, naast het Academisch Ziekenhuis).
De opleiding ging op 1 maart 1976 officieel van start.
Als directeur werd aangewezen, drs. E. Hagens (nu wijlen). Het overig personeel bestond toen uit: een secretaresse, parttime docenten, een technicus, hoofd en medewerker van de afdeling Sterilisatie, administratief, kantine- en schoonmaakpersoneel.
Het Centrum zou alleen dienen als opleidingscentrum. De afgestudeerden zouden in dienst treden van het Ministerie van Volksgezondheid. De eerste groep afgestudeerden trad in dienst van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (B.O.G.).

Op 19 september 1980 werd de Stichting Jeugdtandverzorging (JTV) gevestigd. Het kreeg als opdracht: verzorging van de opleiding van Jeugdtandverzorgers en de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening. Voor de nieuwe Stichting JTV werd een organisatieschema opgesteld. Er kwamen 3 grote afdelingen t.w.

 • Opleiding;
 • Velddienst en
 • Algemene zaken (logistiek)

Elk van de drie afdelingen met een afdelingshoofd.
De algemene leiding berustte bij de Directeur.

De Stichting startte met vijf door het B.O.G., beschikbaar gestelde behandel-faciliteiten t.w. Gravenstraat, Lelydorp, Revalidatiecentrum, Derde Rijweg en Paranam.
Langzaam, maar zeker, begon de dienstverlening zich uit te breiden. Eerst werden de JTV klinieken in scholen en RGD poli’s ondergebracht en daarna in eigen gebouwen. De Stichting heeft nu 24 klinieken operationeel, verdeeld over 6 districten van het land. De klinieken zijn gemoderniseerd en er wordt nog steeds gewerkt aan verbetering van de dienstverlening aan de gemeenschap. Momenteel is ongeveer ⅓ deel van de schoolgaande jeugd onder behandeling van de Stichting JTV. Ook volwassenen hebben nu de gelegenheid om door JTV behandeld te worden. Al enkele jaren kan men, naast de contante betaling van behandelingen, ook gebruik maken van een abonnementssysteem.

Leiding en personeel

De dagelijkse leiding van de Stichting JTV ligt in handen van een directeur, die wordt bijgestaan door de hoofden van de diverse afdelingen:

 • Opleiding, Vorming en Training (O.V.T.)
 • Personeelszaken
 • Financiële Zaken
 • Algemene Zaken
 • Tandheelkundige Gezondheids Voorlichting en Opvoeding (T.G.V.O.)
 • Interne Controle
 • Velddienst
 • Automatisering

De afdelingshoofden komen regelmatig in vergadering bijeen met de directeur voor het bespreken van zaken, de Stichting JTV rakende.

Het beleid van de Stichting JTV wordt uitgemaakt door een Stichtingsbestuur. Dit bestuur wordt door de Minister van Volksgezondheid benoemd en beëdigd. Het bestuur bestaat uit 7 leden, die de Ministeries van Volksgezondheid, Onderwijs en Financiën, de Vakbond, het Staatsziekenfonds (SZF), de Surinaamse Tandheelkundige Vereniging (STV) en de Vereniging van Jeugdtandverzorgers (VJS) vertegenwoordigen. Het Bestuur komt minimaal één keer per maand in vergadering bijeen.

Het personeel bestaat per 2016 uit: de directeur, tandartsen, JTV’ers, stoelassistenten, administratief personeel, technici, chauffeurs, interieurverzorgers, boden en wachters.