Opleiding
 

De Opleiding voor Jeugdtandverzorging staat aan de prof. W. Kernkampweg #3.
Het is een wezenlijk onderdeel van de Stichting Jeugdtandverzorging Suriname.
De opleiding voor jeugdtandverzorger is gestart in maart 1976 en heeft reeds 180 jeugdtandverzorgers opgeleid, waarvan een groot deel in dienst is van de Stichting JTV.
Het beroep van jeugdtandverzorger is een uitdagend beroep en enig in zijn soort in het Caraïbisch gebied.
De Opleiding voor Jeugdtandverzorging valt onder het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Het is een dagopleiding bestaande uit 4 studiejaren met 240 studiepunten. Ingaande het studiejaar 2016/2017 gaat de Opleiding voor tandheelkundige bachelors van start.

Missie: De opleiding voor tandheelkundige bachelors is een hooggekwalificeerde opleiding. Dit bereikt zij door de studenten competentgericht op te leiden, zodat zij na afstuderen over de nodige kennis, inzicht en vaardigheden beschikken, die hen tot hoog gekwalificeerden maakt, overeenkomstig nationale en internationale standaarden. Deze hoog opgeleiden zullen de Surinaamse burger, in het bijzonder de jeugd van 0-18 jaar, tandheelkundig/mondzorgkundig voorlichten, adviseren en behandelen.

Visie: De opleiding voor de tandheelkundige bachelors, zal binnen vijf jaar nationaal, regionaal als internationaal hoog kwalificeerde, tandheelkundige bachelors opleiden op HBO niveau overeenkomstig internationale standaarden.

De afgestudeerde tandheelkundige HBO bachelor:

 • is breed opgeleid en inzetbaar in de primaire tandheelkundige zorg;
 • bezit voldoende ervaring en inzicht om met relatief eenvoudige middelen, rationele tandheelkundige hulp te bieden;
 • kan werken in teamverband en bezit goede communicatieve vaardigheden met het accent op de omgang met het kind;
 • is in staat tandheelkundige problemen, in de praktijk bewezen methoden, te benaderen en aan te pakken en
 • is zich bewust van haar status in zowel preventief als curatief opzicht en is in staat de patiënt te verwijzen voor verdere specialistische behandeling.

Toelatingseisen

Om tot de opleiding toegelaten te worden, dient de student:

 • in het bezit te zijn van minimaal: een HAVO-diploma of een diploma, welk door het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur hieraan gelijkgesteld is of hoger gewaardeerd met de vakken biologie en scheikunde of een overgangsbewijs van 5e naar 6e leerjaar VWO met de vakken biologie en scheikunde in het pakket.
 • niet ouder zijn dan 30 jaar.

Mede gelet op het beperkt aantal plaatsen, vindt er een selectie plaats door een selectiecommissie benoemd door de directeur van de Stichting Jeugdtandverzorging. Een medische keuring is verplicht evenals een vaccinatie tegen het Hepatitis B-virus.

Persoonlijke kwaliteiten die bij dit beroep een rol spelen zijn:

 • aanleg, geduld en belangstelling voor het werken met mensen;
 • handvaardigheid en creativiteit;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel, integriteit en flexibiliteit;
 • betrouwbaarheid en
 • representatief voorkomen.

De Studiejaren

De studie bestaat uit vier leerjaren. Per studiejaar kan de student 60 studiepunten behalen.

Voor de theoretische vakken worden docenten met een doctoraal- of masteropleiding aangetrokken. De praktijkdocenten zijn ervaren en hoger geschoolde jtv’ers en tandartsen.

Het eerste jaar, het propadeutisch jaar, richt zich vnl. op het verwerven van kennis, inzicht en basisvaardigheden inzake sociale, medische en tandheelkundige zorg. De nadruk wordt meer gelegd op het ontwikkelen van de juiste visie en beroepshouding. Het practicum is voor de restauratieve tandheelkunde geheel preklinisch. Voor wat betreft het practicum mondhygiëne wordt reeds midden in het jaar gestart met de patiëntenzorg. Aan het eind van het propadeutisch jaar ontvangt de student een certificaat, na het behalen van de 60 studiepunten.

In het tweede studiejaar, fase I, wordt de student kennis bijgebracht in specifieke tandheelkundige en voorlichtingsvakken. Ruim de helft van de studietijd wordt besteed aan het ontwikkelen van praktische vaardigheden tijdens de patiëntenzorg.

Het derde jaar, fase II, is bedoeld om de student te bekwamen in het zelfstandig uitoefenen van het beroep. Bij de theorie ligt het accent op ondersteunende vakken. Het grootste deel van de tijd wordt echter besteed aan de praktijk en richt zich voornamelijk op de geïntegreerde patiëntenzorg in stageklinieken. Per studiejaar zal de student de vereiste 60 studiepunten moeten behalen om bevorderd te worden naar het volgend studiejaar.

In het vierde jaar, fase III, tevens de afrondende fase van deze bacheloropleiding, wordt aandacht besteed aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, waarbij het accent gelegd wordt op het lopen van stage, het uitvoeren van projecten.

Het vierde jaar wordt afgesloten met een afstudeerscriptie, waaraan een onderzoek verbonden is. De student, die per studiejaar de vereiste 60 studiepunten heeft behaald, middels tentamens, werkopdrachten, projecten, toetsen, presentaties, praktijkexamens, zelfstudie enz. komt in dit studiejaar, de eindfase, op een totaal van 240 studiepunten. Na afronding van deze fase, ontvangt de student een einddiploma.

Structuur

Voor de bachelor opleiding is het hoofd van de Opleiding, Vorming en Trainig (OVT) verantwoordelijk.

De docentenvergadering, bestaande uit: de voorzitter, de secretaris, de dekaan, loopbaanbegeleiders, fulltime en parttime docenten, is het hoogste besluitvormend orgaan met betrekking tot het examenreglement en het curriculum. De docentenvergadering is op basis van de studiejaren opgedeeld in examen-commissies.

De structuur van de opleiding ziet er dus als volgt uit:

 • het hoofd van de Opleiding;
 • de chef van de discipline “Mondhygiëne”;
 • de chef van de discipline “Restauratieve Tandheelkunde”;
 • examencommissies;
 • docenten (praktijk en theorie);
 • stage-coördinator;
 • studieloopbaanbegeleiders en
 • de dekaan.

De facilitaire diensten komen geheel ten laste van de Stichting JTV.

Voor verdere informatie kunt u contact maken met de afdeling Opleiding, Vorming en Training (OVT).