Saneringspakket Senior: vanaf 18 jaar
 

De registratie van gesaneerden vanaf 18 jaar

Men kan zich wenden tot de JTV kliniek, waar men is ingeschreven met de volgende stukken:

  • vervallen verzekeringskaart
  • saneringsbrief van de Stichting Jeugdtandverzorging, niet ouder dan 6 maanden.

Het tarief van de bovengenoemde categorie is gesteld op: SRD 200,=.

Waarop maakt de geabonneerde aanspraak?

De geabonneerde maakt gedurende 1 (één) jaar aanspraak op de volgende behandelingen:

  • mondhygiëne instructies en voedingsadvies
  • 2 x tandheelkundige contrôle
  • 2 x mondhygiënische behandeling
  • 3 x composiet vullingen
  • 1 x uittrekken van tand of kies m.u.v. de verstandskies
  • 2 x röntgenfoto’s, indien nodig